Sök

Examensarbete för ämneslärare 7-9: Religion med didaktisk inriktning (91-120) 30 hp

Om kursen

Studenten skall färdigställa ett examensarbete i form av antingen en uppsats eller ett utvecklingsarbete med en vidhängande skriftlig vetenskaplig rapport. Arbetet skall vara av ämnesdidaktisk art vilket innebär att forskningsuppgiften skall inriktas på ett såväl ämnesrelevant som yrkesrelevant problemområde inom den inriktning studenten valt. Examensarbetet skall med andra ord ha som utgångspunkt studentens ämneskunskaper i religionsvetenskap för att sedan ges en didaktisk inriktning. Varje examensarbete skall ventileras vid ett seminarium och dessutom ingår en obligatorisk oppositionsuppgift.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Ämnesstudier inom ämneslärarprogrammet120 hp, varav 60 hp i religion, utbildningsvetenskaplig kärna 60 hp och verksamhetsförlagd utbildning 30 hp.

Urval

Högskolepoäng

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan

Det finns inga ansökningstillfällen

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2023-03-02
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)