Sök

Religionsvetenskap (31-60), MKR 30 hp

Om kursen

Kursen är en fortsättningskurs i religionsvetenskap. Inledningsvis undersöks olika religiösa uttryck och livssyner i samtiden med särskilt fokus på unga. Därpå studeras mystiken i olika religiösa traditioner och historiska kontexter. I det följande momentet behandlas etik och etiska modeller med anknytning till arbetslivet. Momentet Religion, politik och samhälle fokuserar begrepp som identitet, demokrati, aktivism, terrorism och fundamentalism och vilken betydelse dessa kan ha i dagens samhälle. Kursen avslutas med studier i interkulturell religionsdidaktik, som i praktiken löper parallellt med övrigt kunskapsinnehåll. Genomgående för kursen är att belysa levd religion i olika kontexter och kulturmötessituationer, samt studera samhällsutmaningar med religionsvetenskaplig relevans.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Religionsvetenskap 1-30 hp

Urval

Högskolepoäng

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan

Det finns inga ansökningstillfällen

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)