Sök

Mångfald, kulturmöten och integration, 15 hp (MKR) 15 hp

Om kursen

Genom migration och globalisering har Sverige blivit ett allt mer pluralistiskt samhälle där olika traditioner, värderingar, och religioner möts och påverkar varandra. Människor med olika kulturell bakgrund blir vänner, grannar och arbetskamrater. Att leva tillsammans förutsätter förståelse och kunskap både om sig själv, de egna kulturella rötterna och om dem man möter. Det mångkulturella samhället behöver människor som har förmågan att se de möjligheter som ligger inbäddade i denna nya situation, men som även kan lösa konflikter när olika värderingar kolliderar. Kursen riktar sig till dem som av personliga eller professionella skäl vill ha större insikt i de möjligheter och problem som kulturmöten i Sverige kan innebära.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

60 hp i religionsvetenskap inom programmet.

Urval

Högskolepoäng

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan

Det finns inga ansökningstillfällen

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)