Sök

Fundamentalism och terrorism, 15 hp (MKR) 15 hp

Om kursen

Vad finns det för koppling mellan fundamentalism, terrorism och föreställningar om martyrskap inom olika religioner? Och hur kan fundamentalism och terrorism förstås i relation till västerländsk kolonialism och orientalism? Är begrepp som fundamentalism och terrorism överhuvudtaget användbara i vetenskapliga sammanhang?
Kursen behandlar olika aspekter av den moderna forskningen kring dessa frågor, och omfattar även en kritisk granskning av massmediebilden av fundamentalism och terrorism. Kursen tar som sin utgångspunkt i aktuell forskning kring en rad moderna fenomen kopplade till extremism, terrorism och fundamentalism.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Mångfald, kulturmöten och integration 15 hp (MKR) samt ytterligare 45 hp i religionsvetenskap inom programmet.

Urval

Högskolepoäng

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan

Det finns inga ansökningstillfällen

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)