Sök

Religionspsykologi II, (MKR) 15 hp

Om kursen

I kursen tar vi upp den religiösa människans transcendenta eller mystiska upplevelser från en psykologisk utgångspunkt. Kursen syftar till att ge kunskaper i frågor som: Varför är människan religiös? Vem blir sektmedlem och varför stannar man i sekten? Hur är religiös perception psykologiskt möjlig? Hur kan religionspsykologiska teorier bidra till en ökad förståelse av den religiösa människan? Vilken betydelse har människans känsla av mening och sammanhang i livsfrågor? Vi kommer även att studera sambandet mellan förändrade medvetandetillstånd och transcendenta upplevelser. Kursen vänder sig främst till dig som arbetar med människor.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Religionspsykologi I (MKR), 15 hp samt ytterligare 45 hp i religionsvetenskap inom programmet.

Urval

Högskolepoäng

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan

Det finns inga ansökningstillfällen

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)