Sök

Projekt- och processledning I 7.5 hp

Om kursen

Kursen ger grundläggande kunskaper och färdigheter i tillämpad projektledning och projektarbete. Olika projektledningsmodeller presenteras som vattenfallsmodellen och agil projektledning. Kursen ger också grundläggande kunskaper i hur en hälsofrämjande och socialt ansvarstagande organisation skapas genom god arbetsmiljö.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

105 hp i religionsvetenskap inom programmet (alternativt 75 hp religionsvetenskap inom programmet samt Medie- och kommunikationsvetenskap I, 30 hp)

Urval

Högskolepoäng

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan

Det finns inga ansökningstillfällen

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)