Sök

Arbetsplatsförlagd praktik (MKR) 7,5 hp 7.5 hp

Om kursen

Genom praktiken får studenten erfarenhet av en arbetsplats, dess verksamhet, organisering och arbetsmetoder och kan utifrån denna erfarenhet analysera hur praktiken bidrar till den egna kompetensutvecklingen men även värdera och reflektera över vilken giltighet de genom utbildningen förvärvade kunskaperna och färdigheterna kan ha i förhållande till arbetsmarknaden.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

105 hp i religionsvetenskap inom programmet (alternativt 75 hp i religionsvetenskap inom programmet samt Medie- och kommunikationsvetenskap I, 30 hp), samt kursen Projekt- och processledning I.

Urval

Högskolepoäng

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan

Det finns inga ansökningstillfällen

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)