Sök

Globalisering och värderingsförändringar, MKR 15 hp

Om kursen

De ekonomiska, ekologiska och sociala värderingarna förändras snabbt på alla nivåer i det globala samhället. I den här kursen tittar vi på relationerna mellan ekonomi, ekologi och värderingar både på global och lokal nivå. Det finns både hot och möjligheter i de globala ekonomiska förändringarna. Kursen betonar aktiva/konstruktiva aktionsmodeller så som de framträder i en tid av transformation.

Samhället är hotat om de globala ekonomiska förändringarna inte är socialt inbäddade. Frånvaron av sådan inbäddning kan skapa utbredd rotlöshet och ett sökande efter mening - ibland i form av fundamentalism. Fundamentalism definieras i bred mening: det finns inte bara religiös fundamentalism, utan också en ekonomisk och politisk fundamentalism. Det okritiska accepterandet av en marknadsideologi kan ses som en form av fundamentalism. Vi studerar också globalisering underifrån och de möjligheter som öppnar sig när människor själva engagerar sig i den globala transformationsprocessen.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Mångfald, kulturmöten och integration 15 hp (MKR), Fundamentalism och terrorism 15 hp (MKR) samt ytterligare 60 hp i religionsvetenskap inom programmet.

Urval

Högskolepoäng

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan

Det finns inga ansökningstillfällen

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)