Sök

Ledarskap i en föränderlig tid, MKR 15 hp

Om kursen

Kursen ger redskap för etisk reflektion med inriktning på ledarskap. Frågor som "vad är etik?" och "vad är livsåskådning?" diskuteras. Deltagarna förvärvar kunskaper om olika etiska teorier, om aktuella livsåskådningar och olika sorters människosyn. Särskilt fokus läggs på ungdomars livsfrågor. Etiska frågeställningar med fokus på ledarskap på individ-, struktur- och kulturplan studeras. De ledarskapsteorier vi tar upp är det transformativa ledarskapet, det pedagogiska ledarskapet och det klara ledarskapet. Även det traditionella hierarkiska styrsystemet tas upp.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

90 hp i religionsvetenskap inom programmet.

Urval

Högskolepoäng

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan

Det finns inga ansökningstillfällen

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)