Sök

Etik-människosyn-mening (1-15), MKR 15 hp

Om kursen

Att kunna hantera värdefrågor blir en allt viktigare kompetens i dagens samhälle. När man bearbetar etiska problem aktualiseras också frågor som rör människosyn och meningen med livet.
Denna kurs vill belysa sambanden mellan etik, människosyn och meningsfrågor. Stor vikt läggs vid personlig reflektion och olika tillämpningsövningar. Kursen presenterar redskap och arbetsmodeller för bearbetning av etiska problem. Kursen syftar till att ge deltagarna kunskaper som gör dem säkrare när det gäller att göra egna etiska bedömningar.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Religionspsykologi I och II, samt ytterligare 60 hp inom MKR-programmet.

Urval

Högskolepoäng

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan

Det finns inga ansökningstillfällen

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)