Sök

Etik, sexualitet och genus, MKR 15 hp

Om kursen

I dagens mångreligiösa samhälle möter vi människor från många delar av världen och människor med olika uppfattningar om religion och sexualitet. Därför är det viktigt att studera sambanden mellan religion och sexualitet. Kursen har en tvärvetenskaplig infallsvinkel där sexualiteten studeras religionshistoriskt, ikonografiskt, sociologiskt och psykologiskt. Den vänder sig till dig som har eller utbildar dig för ett människovårdande eller kulturellt inriktat yrke och till dig som är intresserad av sambanden religion och sexualitet i allmänhet.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

90 hp i religionsvetenskap inom MKR-programmet.

Urval

Högskolepoäng

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan

Det finns inga ansökningstillfällen

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)