Sök

Religion och media, MKR 15 hp

Om kursen

I kursen studeras fältet religion och medier ur två perspektiv. Å ena sidan undersöks hur religioner, tro och andlighet representeras i olika typer av medietexter. En tonvikt ligger på nyhetsmedier, men även dokumentärfilm och olika fiktiva genrer fokuseras. Å andra sidan undersöks hur medier - i betydelsen medieteknik och kommunikationsform - spelat en central roll i religioners historia och etablering. Här är mediebegreppet brett och innefattar såväl handskrift och boktryckarkonst som moderna elektroniska och digitala medier.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

60 hp i religionsvetenskap inom MKR-programmet samt Medie- och kommunikationsvetenskap I, 30 hp

Urval

Högskolepoäng

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan

Det finns inga ansökningstillfällen

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)