Psykosocialt arbete och hälsa i ett livsloppsperspektiv 7.5 hp

Om kursen

Några centrala mål med kursen är att kritiskt kunna granska perspektiv på behandlings- och stödinsatser för att upprätta hälsa och att analysera insjuknande- och återhämtningsprocesser utifrån ett livsloppsperspektiv. Kursens innehåll omfattar bland annat diskussion av teoretiska perspektiv vid kriser i livets olika faser och livsvillkor och livsvillkorens förändringar vid psykisk ohälsa. Psykisk ohälsa diskuteras även ur ett intersektionellt perspektiv.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Kandidatexamen i socialt arbete eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan

Det finns inga ansökningstillfällen

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)