Kvantitativa metoder i kriminologi 10 hp

Om kursen

Kursens syfte är att ge en introduktion till kvantitativa analyser av olika typer av kriminologiska data. Kursen innehåller en tillämpad del där du kommer att lära dig att, med hjälp av SPSS, göra enklare statistiska analyser av univariat-, bivariat- och multivariat- karaktär, beräkna korrelationsmått, skapa diagram etc. Även kritisk granskning av resultat från kvantitativa analyser av kriminologiska data ingår i kursen.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg/Högskoleprov: 50/50 %

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan

Det finns inga ansökningstillfällen

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)