Sök

Examensarbete för filosofie/teknologie magister i geomatik 15 hp

Om kursen

Kursen ger den studerande fördjupade kunskaper inom Geomatik och är ett av kraven för att erhålla en filosofie/teknologie examen i ämnet Geomatik.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Godkända kurser om 30 hp inom magisterprogrammet i Geomatik.

Urval

Högskolepoäng

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan

Det finns inga ansökningstillfällen

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)