Sök

GIS organisation och projektförvaltning 5 hp

Om kursen

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. identifiera och förklara de olika typerna av GIS-organisatoriska strukturer, uppgifter och funktioner
2. klargöra projektutvecklings- och genomförandets viktiga faser
3. fastställa GIS-krav
4. designa och planera projekt
5. utveckla och tillämpa strategier som kan genomföras inom projektet
6. skapa och presentera en plan för genomförandet av GIS-projekt
7. diskutera viktiga frågor förknippade med användning och spridning av geospatiala data.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Engelska 6 Avslutade kurser om 30 hp inom masterprogrammet i geospatial informationsvetenskap, inklusive: GIS-datastrukturer och algoritmer 5 hp och Spatiala databaser och datainfrastruktur 5 hp eller motsvarande

Urval

Högskolepoäng

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan
Hösten 2023
Normal
202335 - 202344
Studietid: Dagtid
Antal platser: 15
Studieort: Gävle
Anmälningskod: HIG-17323
Undervisningsspråk: Engelska
Studietakt: Kvartsfart

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2023-03-02
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)