Sök

Riskmodellering, kartering och geovisualisering 5 hp

Om kursen

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. fastställa data som behövs för att utföra hot-, sårbarhets- och riskbedömning
2. tillämpa avancerade metoder, i kombination med GIS och numeriska modeller, för att förstå och beräkna risker av ett givet scenario
3. analysera och utvärdera modellresultat, samt deras noggrannhet
4. ge exempel på användning av riskinformation i planering
5. kommunicera risk och osäkerheter i form av kartor och andra geovisualiseringstekniker.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Avslutade kurser om 30 hp inom masterprogrammet i geospatial informationsvetenskap, inklusive: Metoder och verktyg för geospatial informationsvetenskap, 5 hp, och Spatial multikriterieanalys, 5 hp, eller motsvarande

Urval

Högskolepoäng

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan
Hösten 2023
Normal
202335 - 202344
Studietid: Dagtid
Antal platser: 10
Studieort: Gävle
Anmälningskod: HIG-17309
Undervisningsspråk: Engelska
Studietakt: Kvartsfart

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2023-03-02
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)