Sök

Individuell projektkurs i geospatial informationsvetenskap 5 hp

Om kursen

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. analysera problemställningar inom valda delar av området geospatial informationsvetenskap
2. tillämpa förvärvade kunskaper i ett verkligt eller hypotetiskt (forskningsinriktat) exempel
3. redovisa genomförd praktik/projekt med avseende på eget utvecklingsmål och verksamhetsområdets tekniska, teoretiska, och professionella kunskapsmål.
4. värdera och bedöma olika arbetsmetoder och yrkesroller vid praktik-/projektplatsen med hänsyn till sin utbildning och olika underliggande teorier.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Metoder och verktyg för geospatial informationsvetenskap, 5 hp, GIScience seminarium, 5 hp, och GIS organisation och projektförvaltning, 5 hp, eller motsvarande

Urval

Högskolepoäng

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan
Hösten 2023
Normal
202345 - 202402
Studietid: Dagtid
Antal platser: 10
Studieort: Gävle
Anmälningskod: HIG-17302
Undervisningsspråk: Engelska
Studietakt: Kvartsfart

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2023-03-02
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)