Sök

Geovetenskap och geoteknik 7.5 hp

Om kursen

Jordens uppbyggnad och sammansättning, processer som styr och påverkar jordens geologiska utveckling och hur dessa påverkar den fysiska miljön
Sveriges geologi och vanligast förekommande mineral-, berg- och jordarter och deras fördelning
Berg- och jordartsbildande processer och deras uppbyggnad, indelning och benämning
Deformations-, tjäl- och hållfasthetsegenskaper hos jordarter, bland annat släntinstabilitet, spänningstillstånd, deformation och sättning
Geotekniska undersökningsmetoder samt deras tillämpningar i samhällsbyggnadsprocessen
Geovetenskapens och geoteknikens roll inom samhällsbyggnadsprocessen, främst inom bygg och anläggning

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Matematik 3b eller 3c eller Matematik C.

Urval

Betyg/Högskoleprov: 50/50 %

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan

Det finns inga ansökningstillfällen

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)