Sök

Samhällsgeografi 7.5 hp

Om kursen

Vilka utmaningar står framtidens hållbara samhälle inför?På vilket sätt påverkas vi av globaliseringen? Vilken betydelse har ekonomi, politik, demografi och resurshantering för samhällsplaneringen? Vilken betydelse har demografi och migration för samhällsutvecklingen? Dagens allt mer integrerade värld skapar många problem men också många nya möjligheter. Kursen belyser flera av samhällets utmaningar utifrån en samhällsgeografisk ansats. Ämnets teoretiska grunder introduceras tillsammans med kvalitativa och kvantitativa metoder. Kursen ges som en introduktion till övriga kurser inom samhällsgeografin, det vill säga Regional utveckling, Urban- och socialgeografi och Urban teori.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Urval

Betyg/Högskoleprov: 50/50 %

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan
Hösten 2023
Normal
202345 - 202402
Ej öppen *
Studietid: Dagtid
Antal platser: 40
Studieort: Gävle
Anmälningskod: HIG-18502
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Halvfart

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)