Sök

Stadens sociala geografi 7.5 hp

Om kursen

Kursen ger en bred inblick i ämnena urban och socialgeografi, som studerar sambanden mellan fysiska och sociala miljön i städer. Kursen introducerar kärnan i den aktuella forskningens teoretiska resonemang och dess metodologiska utgångspunkter men även ämnets idéhistoriska utveckling. Exempel på områden som studeras är bostadssegregation, befolkningsmobilitet, urbanism, identitet, etnicitet, klass, genus, olikheter och konflikter i staden och etiska perspektiv. Kursen innehåller även metodiska tillvägagångssätt för forskning om staden och akademisk skrivande. Kursen efterföljs av kursen Urbana studier.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Samhällsgeografi 7,5 hp eller motsvarande

Urval

Högskolepoäng

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan
Våren 2023
Normal
202313 - 202322
Studietid: Dagtid
Antal platser: 35
Studieort: Gävle
Anmälningskod: HIG-28503
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Halvfart

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)