Sök

Naturgeografi 7.5 hp

Om kursen

Kursen skall ge studenterna en förståelse för naturgeografiska fenomen och processer och kunna sätta in dessa i större perspektiv, t.ex. i samband med miljökonsekvensanalyser, planering, osv. I kursen ingår bl.a. stormorfologi, vittring och massrörelser, glaciologi, glacialmorfologi, periglacialmorfologi, eolisk morfologi, klimatologi med koppling till geomorfologin, kvartärgeologi, fluvialmorfologi samt kust- och strandmorfologi.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Geovetenskap 7,5 hp eller motsvarande

Urval

Högskolepoäng

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan

Det finns inga ansökningstillfällen

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2023-03-02
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)