Regional utveckling 7.5 hp

Om kursen

Syftet med kursen är att ge studenterna teoretiska och praktiska kunskaper i ämnena regional utveckling och regional planering. Kursen fördjupar sig i bl.a. utvecklingen av arbetsmarknadsregioner, lokaliseringsteorier, regionförstoring, utvecklingen av kluster, regionalpolitik, landsbygdsutveckling och spänningen mellan tillväxtregioner och glesbygdsregioner. Förutom de rent teoretiska delarna har den laborativa verksamheten en avgörande roll i kursen. Kursen använder statistiska analysmetoder för att skapa förutsättningar för en kunskapsbaserad regional utveckling. Studenten ska få en förståelse för vilka sociala, ekonomiska och politiska krafter som skapar en region och hur det kan användas till att utveckla en strategisk plan för en hållbar region.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Metoder för samhällsplanering och geografi 7,5 hp eller Experimentell och kvantitativ metodik 7,5 hp eller motsvarande

Urval

Högskolepoäng

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan

Det finns inga ansökningstillfällen

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)