Sök

Demokrati och etik i samhällsplaneringen 7.5 hp

Om kursen

Demokratin är en av vårt samhälles viktigaste grundpelare. Samtidigt omförhandlas den ständigt genom våra lagar, i den politiska debatten, i media och vid köksbordet. Inom samhällsplaneringen ställs dessa frågor på sin spets. Häri ligger en etisk aspekt av vilka skyldigheter och möjligheter som finns för planeraren att vara en del i skapandet av framtidens samhälle. Vilken roll spelar samhällsplaneringen för den demokratiska utvecklingen? Vilka formella krav finns på den kommunala förvaltningen att kommunicera med medborgarna? Hur är det svenska demokratiska samhället uppbyggt? Hur hänger politisk ideologi och samhällsplanering samman? Vad är demokrati? Vad är etik?

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Minst 60 hp inom huvudområdet eller motsvarande

Urval

Högskolepoäng

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan

Det finns inga ansökningstillfällen

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)