Sök

Examensarbete för filosofie kandidat i geografi 15 hp

Om kursen

Examensarbetet utgör en fördjupningskurs i huvudämnet och krävs för erhållande av filosofie kandidatexamen.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Avslutade kurser om minst 135 hp inom Samhällsplanerarprogrammet 180 hp eller motsvarande, varav 75 hp avslutade kurser inom huvudområdet geografi, inkluderande Stadens sociala geografi 7,5 hp och Naturgeografi 7,5 hp eller motsvarande kurser; Vetenskaplig teori och skrivande 7,5 hp eller motsvarande; samt minst en kurs som visar progression och fördjupning inom huvudområdet, såsom Fjärr- och GIS-analys 7,5 hp, Urban teori 7,5 hp, Naturkatastrofer och riskbedömning 7,5 hp eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan

Det finns inga ansökningstillfällen

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)