Sök

Kreativt skrivande 1-30 30 hp

Om kursen

I kursen introduceras de teoretiska utgångspunkter och metoder som ligger till grund för undervisningen i Kreativt skrivande. Olika strategier för ta sig an den egna skrivprocessen prövas. De två huvudgenrer som Kreativt skrivande-kurserna undervisar i introduceras: journalistiskt skrivande och litterär gestaltning. Stor vikt läggs vid hur textresponsen kan utvecklas till att bli konstruktiv.
Strategier för att behärska den egna skrivprocessens, den litterära gestaltningens och genrevalets påverkan på, och interaktion med, mottagare och samtidsdiskurs behandlas. Tyngdpunkten i undervisningen ligger på studentens eget skrivande och erövrandet av en egen grundläggande förmåga att skriva litterärt gestaltande. Responssamtal i grupp förekommer.
Konstnärlig och/eller kommersiell kvalitet i litterära texter diskuteras och utforskas i skrivövningar, med sikte på utveckling av förmågan till gestaltning. Poesi och experimentell litteratur introduceras och kopplas till ett mer komplext förhållande till skönlitteratur och språkarbete. Stor vikt läggs vid textresponssamtal i grupp.
Nyhetsjournalistiken introduceras och de vanligaste nyhetsjournalistiska genrerna (notis och nyhetsartikel). Därtill introduceras personporträttet som en form av utbyggd artikel gränsande mot reportaget. Genresäkert skrivande står i fokus – men stor vikt läggs därtill vid de journalistiska förhållningssätt och arbetsmetoder som föregår själva skrivandet: källkritik, nyhetsvärdering, publicistisk etik, intervjuteknik etc. Inslag av responssamtal i grupp förekommer.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg/Högskoleprov: 50/50 %

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan

Det finns inga ansökningstillfällen

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)