Sök

Copywriting 7.5 hp

Om kursen

I kursen studeras reklamtextskrivande (copywriting) och andra former av skrivande som direkt eller indirekt syftar till att generera ekonomisk vinst eller på annat sätt tjäna en uppdragsgivares intressen. Studenten övas i att skriva inom bestämda tids- och utrymmesramar och introduceras till reklam- och informationsbranschens olika yrkesroller och genrer. Dessutom granskas reklamens text och bild utifrån ett språkvetenskapligt perspektiv.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg/Högskoleprov: 50/50 %

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan

Det finns inga ansökningstillfällen

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)