Sök

Kreativt skrivande (31-45 hp) 15 hp

Om kursen

I första momentet introduceras det journalistiska reportaget och opinionsjournalistiken. Huvuddelen av momentet ägnas åt att i praktiskt research- och skrivarbete – och i litteraturseminarier utifrån lästa publicerade reportage och opinionsjournalistiska texter - erövra genresäkerhet i dessa två journalistiska delgenrer. Journalistikens och journalisternas demokratiska uppgift och självbild diskuteras kritiskt. Stor vikt läggs vid arbete med texter i responsgrupp.
I andra momentet väljer studenten själv ett journalistiskt eller skönlitterärt skrivprojekt att slutföra: ett eller flera reportage, en artikelserie, en eller flera noveller, del av en roman, en samling dikter etc. Projektet kan ha påbörjats i något av de tidigare momenten i litterär gestaltning eller journalistiskt skrivande. Studenten får handledning och deltar kontinuerligt i responssamtal kring både sina egna och de andra studenternas framväxande manus.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Kreativt skrivande 1-30 hp.

Urval

Högskolepoäng

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan

Det finns inga ansökningstillfällen

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)