Svenska för grundlärare i årskurs 4 - 6 (inkl. 7,5 hp VFU) 30 hp

Om kursen

Kursen syftar till att ge grundläggande ämnesdidaktiska och teoretiska kunskaper inom ämnena svenska språket och litteraturvetenskap, vilka tillsammans utgör skolämnet svenska. I kursen studeras språk-, läs- och skrivutveckling under de tidiga tonåren. Vidare behandlas barn- och ungdomslitteraturens historiska utveckling och dess genrer. Dessutom utför studenten praktiskt lärararbete inom svenskämnet på sin VFU-plats och uppövar sin förmåga till ämnesdidaktisk reflektion och problematisering av undervisning inom svenskämnet.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

30 hp inom utbildningsvetenskaplig kärna från termin 1.

Urval

Högskolepoäng

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan

Det finns inga ansökningstillfällen

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)