Sök

Barn och barndom 12 hp

Om kursen

(Utbildningsvetenskaplig kärna 1: Barn och Barndom, 12 hp inklusive VFU 5hp)

Kursen ger en introduktion till barndomssociologi och dess betydelse för verksamheten i förskolan. Barns lärande och utveckling samt vardagsliv utgör ett viktigt innehåll liksom relationen mellan omsorg och lärande. I kursen görs reflektioner och jämförelser mellan barnperspektiv och barns perspektiv i betraktandet av barn och av verksamheten i förskolan. Kursen ger även en introduktion till estetiska lärprocesser. Kursen innehåller en verksamhetsförlagd del (VFU) där studenten ges möjlighet att prova på och reflektera över arbetet som förskollärare.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Naturkunskap 1b eller 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Urval

Betyg/Högskoleprov: 50/50 %

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan

Det finns inga ansökningstillfällen

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)