Sök

Perspektiv på läraryrket inkl. VFU, ämneslärare 22.5 hp

Om kursen

I kursen behandlas den svenska skolans historiska framväxt, de olika skolformernas utveckling, uppdrag och tillhörande styrdokument. Vidare behandlas lärares uppdrag och arbete i form av både pedagogiskt arbete med elever samt annat lärararbete med särskilt fokus på gymnasieskolan och grundskolans årskurser 7-9. Kursen ger en introduktion till grundläggande teorier om lärande och syn på kunskap samt vilka didaktiska konsekvenser detta får för en undervisningspraktik. Vidare behandlas de utmaningar och möjligheter till lärande elever och lärare ställs inför i ett digitaliserat och uppkopplat samhälle, speciellt med hänsyn till etiska ställningstaganden i användningen av sociala medier. Kursen behandlar barns och familjers levnadsvillkor i dagens samhälle och vilken roll skolan har i relation till detta. Ett genomgående tema är akademiskt skrivande samt tillämpning av de krav och konventioner som ställs på vetenskapliga texter.
Kursen innehåller verksamhetsförlagd utbildning.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Ämnesstudier omfattande 60 hp inom ämneslärarprogrammet.

Urval

Högskolepoäng

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan

Det finns inga ansökningstillfällen

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2023-03-02
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)