Sök

Examensarbete i utbildningsvetenskap, magisternivå 15 hp

Om kursen

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Förskollärarexamen, lärarexamen eller examen inriktad mot arbete i fritidshem, om minst 180 hp, med ett fullgjort självständigt arbete om minst 15hp inom eller utanför examen, eller en kandidatexamen om minst 180 hp varav minst 90 hp inom pedagogik, didaktik eller ämne som kan bedömas som varande likvärdigt, samt 45 hp på avancerad nivå inom området utbildningsvetenskap eller motsvarande, varav minst 15 hp Teori och metod

Urval

Högskolepoäng

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan

Det finns inga ansökningstillfällen

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2023-03-02
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)