Sök

Förskollärarprogrammet

Ta chansen att jobba med barn! De allra yngsta barnen behöver massor med stöd och lek för att växa upp till glada och trygga barn och vuxna. Som förskollärare är du med i starten av barnens utveckling och utmanar och inspirerar dem med lek och lärande.

Ett stimulerande yrke med god arbetsmarknad

Förskolläraryrket är ett kvalificerat och stimulerande yrke för dig som vill leda målstyrda processer i undervisning och tycker om att arbeta med barn i en pedagogisk verksamhet. Arbetsförmedlingen bedömer arbetsmarknaden för utbildade förskollärare som god, både på kort och på lång sikt. Utbildningen ger behörighet för vidare studier på avancerad nivå.

Verksamhetsförlagd utbildning

Under utbildningen är det viktigt att du får prova på hur det är att arbeta som förskollärare i praktiken. Det gör du genom den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU). Den innebär att du är knuten till en av våra partnerskolor, vanligtvis samma skola under hela utbildningen. Den verksamhetsförlagda utbildningen är på 30 hp och sprids ut i flera kurser. Här kan du läsa mer om den verksamhetsförlagda utbildningen och få svar på de vanligaste frågorna.

Campus eller distans

Programmet ges både på campus och distans med 100 % studietakt. Distans innebär 4–6 träffar per termin i Gävle. Varje träff är 1–4 dagar.

Anmälningsinformation

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet + Naturkunskap 1b eller 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

Urval
Betyg/Högskoleprov: 60/40 %

Ansökan

Start
Studieform
Studietid
Anmälan *
Hösten 2023
Normal
2023 - 2027
Antal platser: 60
Studieort: Gävle
Anmälningskod: HIG-19649
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Helfart
Anmälan:
Hösten 2023
Distans
2023 - 2027
Antal platser: 60
Studieort: Gävle
Anmälningskod: HIG-19648
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Helfart
Anmälan:

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2022-02-22
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)