Herobild

Kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp

Har du redan en akademisk utbildning i ett eller flera skolrelevanta ämnen och har tankar på att bli lärare? Då kan vi erbjuda dig att läsa en kompletterande pedagogisk utbildning (KPU).

Flera möjligheter

Efter utbildningen kan du antingen undervisa som ämneslärare i gymnasiet eller i grundskolans årskurs 7-9. För att få undervisa på gymnasiet krävs minst 120 hp i ett ämne och för att undervisa i grundskolans årskurs 7-9 krävs minst 90 hp i ett ämne.

Vid Högskolan i Gävle kan du söka till KPU om du har ett eller flera av följande ämnen: Biologi, Engelska, Fysik, Geografi, Historia, Kemi, Matematik, Naturkunskap, Religionskunskap, Samhällskunskap, Svenska, Svenska som andraspråk, Teknik.

Observera följande:

  • Om Naturkunskap är det enda ämnet krävs 120 hp eftersom det ämnet endast ges på gymnasiet och det krävs alltid 120 hp i minst ett ämne för att du ska kunna ta ut en examen mot gymnasiet.
  • Om Svenska ingår i kombination med ett annat ämne måste ämnet Svenska alltid omfatta 120 hp för att du ska kunna ta ut en examen mot gymnasiet.

Distansstudier

Programmet ges på distans och helfart. Distans i det här fallet innebär att det är 4-6 träffar på högskolan per termin, där också examinationen sker.

Goda framtidsutsikter

Behovet av lärare skiftar beroende på region, ort och ämne. Just nu är det god tillgång på lärare i historia och samhällskunskap medan det är balans eller brist i andra ämnen. Under de närmaste åren går ett stort antal lärare i pension. Därför bedöms arbetsmarknaden för lärare med lärarexamen vara god.

Verksamhetsförlagd utbildning

Under utbildningen är det viktigt att du får prova på hur det är att arbeta som lärare i praktiken. Det gör du genom den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU). Den innebär att du är knuten till en av våra partnerskolor, vanligtvis samma skola under hela utbildningen. Den verksamhetsförlagda utbildningen är på 30 hp och sprids ut i flera kurser. Här kan du läsa mer om den verksamhetsförlagda utbildningen och få svar på de vanligaste frågorna.

Anmälningsinformation

Behörighetskrav
Särskild behörighet: - minst 90 hp i något av följande ämnen: biologi, engelska, fysik, geografi, historia, kemi, matematik, religionskunskap, samhällskunskap, svenska, svenska som andraspråk, teknik eller - minst 120 hp i ämnet naturkunskap Minst 15 hp av ämnesstudierna ska vara ett självständigt arbete (examensarbete). Ämnesstudierna ska innehålla både den bredd och det djup som krävs för undervisning i motsvarande skolämne. Ämnesstudierna ska vara helt avslutade innan antagning till programmet kan ske.

Urval
Högskolepoäng

Ansökan

Start
Studieform
Studietid
Anmälan *
Hösten 2020
Distans
2020 - 2022
Antal platser: 30
Studieort: Gävle
Anmälningskod: HIG-19202
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Helfart
Anmälan:

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2019-11-26
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)