Sök

Företagsforskarskolan MapIT

Har ditt företag behov av specialistkompetens? Vill ni vara med i ett samarbete som möjliggör nya innovativa lösningar och bidrar till utvecklingen av spetskompetens på ditt företag?

Företagsforskarskolan MapIT handlar om forskning och innovation som bygger på geografisk information på både stor- och småskalig nivå. Medverkande företag kan få bidrag till att anställa eller vidareutbilda medarbetare till framtidens nyckelpersoner och samtidigt stärka företagets konkurrenskraft.

You can’t use an old map to explore a new world.
– Albert Einstein ­–

För innovation och hållbar förändring

Forskarskolan MapIT vänder sig till företag och institutioner i alla sektorer som använder geografiska och rumsliga data eller ser en potential till innovation och hållbar förändring i sina respektive verksamheter genom geospatial information. Intressenter kan vara företag inom de flesta branscher. Det kan exempelvis vara aktörer inom industri- och logistiksektorn, försäkringsbolag, verksamheter inom samhällsplanering eller leverantörer av konsulttjänster inom geodata.

Forskarskolan utvecklar spetskompetens

Syftet med forskarskolan är att erbjuda utbildning för att utveckla ny kunskap, inspiration och innovation. Det är spetskunskap som krävs för att till fullo nyttja den ökande mängd och tillgänglighet av geodata som finns i vårt samhälle. Området blir allt viktigare för beslutsfattande inom tillämpningar som till exempel lokaliseringsplanering, utomhus- och inomhusnavigering, rumslig förändringsanalys och olika typer av riskbedömningar för översvämningar, brand eller stormskador.

MapIT – en forskarskola med bredd och djup

Forskare inom MapIT har redan idag lång erfarenhet inom flera olika områden som sträcker sig från robotnavigering och logistik till miljöövervakning och översvämningsriskanalys. Bredden av tillämpningar begränsas enbart av den samlade kompetensen hos MapIT och dess samverkanspartners. Djupet i forskarskolan utgörs av lärosätenas internationellt framstående kompetenser inom:

  • Kartering i 2D och 3D (exempelvis LiDAR, fotogrammetri, GNSS, radar och
    multispektrala data, geodatakvalitet)
  • Rumsliga analyser (exempelvis förändringsanalyser, mobilitetsanalys, igenkänning, kvalitetsmått)
  • Rumslig modellering och simulering (exempelvis karaktärisering av flöden,
    digitala tvillingar, optimering, prediktion)
  • Presentation och interaktion (exempelvis visualisering, digital kartografi,
    Mixed Reality, prototyper

Vi behöver klara kompetensförsörjningen inom geodata.

Vi behöver jobba mer tillsammans över myndighetsgränser, mellan lärosäten och näringsliv för att klara kompetensförsörjningen inom geodata. Min förhoppning är att forskarskolan ska bidra till ökad samverkan och forskning och därmed ett ökat intresse för arbetsområdet på lång sikt.

Magnus Forsberg, strateg och uppdragsledare vid Geodatarådet

Så här fungerar forskarskolan

» Forskarskolan vänder sig till yrkesverksamma som under en femårsperiod lägger 80 procent av sin arbetstid på företagskopplad forskning och utveckling som leder fram till en doktorsexamen.

» Grundidén är att företagsforskarskolan samfinansieras av lärosätena, medverkande företag och forskningsfinansiärer. Lärosätena ansvarar för administration, kursutveckling, seminarier, examination och akademisk handledning. Företagen ansvarar för doktorandens anställning med bidrag från forskarskolan.

» Doktoranderna bör vara anställda av företaget och måste uppfylla kvalifikationerna för forskarutbildning. Företagen ska se till att doktoranden kan avsätta den tid som behövs för att genomföra utbildningen, ge rätt förutsättningar till företagets handledare, delta i projektets referensgrupp och följa upp utbildningen tillsammans med företagsforskarskolan.

» MapIT är ett initiativ av Högskolan i Gävle i samarbete med Högskolan Dalarna, Karlstads universitet och Örebro universitet

Logga Högskolan i Gävle
Logga Högskolan i Dalarna
Logga Karlstads Universitet
Logga Örebro universitet
Kontakt

Intresserad av mer information om forskarskolan?

Högskolan i Gävle

Stefan Seipel, professor
Tel: 026-64 85 63
E-post: stefan.seipel@hig.se


Mohammad Bagherbandi, professor
Tel: 026-64 84 19
E-post:mohammad.bagherbandi@hig.se

Högskolan i Dalarna

Johan Håkansson, professor
Tel: 023-77 85 73
E-post: jhk@du.se

Karlstads universitet

Richard Ek, professor
Tel: 076-848 43 07
E-post: richard.ek@kau.se

Örebro universitet

Martin Magnusson, docent
Tel: 019-30 38 70
E-post: martin.magnusson@oru.se

Publicerad av: Anna Näsman Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2023-03-24
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)