Gå till eugreenalliance
Sök

Miljöingenjör (Co-op) 180 hp

Skapa framtidens hållbara teknik! Ny teknik och nya lösningar är ett måste för att vi ska klara av att skapa hållbara städer och samhällen. Du kan vara med och utveckla den teknik vi
behöver, till exempel inom vattenrening och återvinning.

Avgörande kunskaper för en hållbar utveckling

I högskoleingenjörsprogrammet ”Miljöingenjör (Co-op), 180 hp” får du kunskaper som är direkt avgörande för samhällets strävan efter en hållbar utveckling. Du studerar bland annat vatten- och avloppsteknik, avfallshantering, GIS- och miljöbedömningsverktyg. Huvudområdet är miljöteknik men programmet innehåller­ även kurser inom matematik, kemi, biologi, energisystem, samhällsplanering och företagsekonomi. Inom utbildningen genomförs flera större projektarbeten i nära samverkan med företag och organisationer.

Spännande karriärvägar

Miljöingenjör är en utbildning som ligger helt rätt i tiden. Med ett pågående generationsskifte i t ex vatten- och avloppsbranschen är nyutbildade miljöingenjörer hett eftertraktade på arbetsmarknaden. En utbildning inom miljö och vatten lägger också grunden för ett spännande arbete inom det privata näringslivet. Efterfrågan på exempelvis VA-projektörer i hela landet kommer att öka kraftigt de kommande fem till tio åren.

Branschens framtida kompetensbehov

Utbildningen är framtagen efter branschens beskrivning av framtida kompetensbehov. Efter utbildningen kan du arbeta med exempelvis vattenrening, avfallshantering, miljöbedömning eller som miljökonsult både inom den kommunala och privata sektorn. Framtida arbetsgivare kan vara på ett kommunalt VA- och renhållningsbolag, inom ­industrin eller på konsultföretag.

Utbildningen ger behörighet till fortsatta studier på magister-/masterutbildning på Högskolan i Gävle och flera andra lärosäten inom Sverige.

Välj Co-op och kom närmare verkligheten

För att bli extra attraktiv på arbetsmarknaden kan du läsa utbildningen som en Co-op-utbildning. Du får då arbetslivserfarenhet genom att kombinera studier med arbete under betalda arbetsperioder på ett företag. Närmare verkligheten än så kommer du inte på en högskola!

Var med och bidra till att nå de globala målen

Under utbildningen lär du dig att utveckla lösningar för flera av de globala målen, framför allt målen om Rent vatten och sanitet, Hållbar energi för alla och Hållbar konsumtion och produktion.

Rent vatten och sanitet.

Hållbar energi för alla.

Konsumtion och produktion.

Distansundervisning – Bra att veta

Programmet erbjuds både som campus- och distansutbildning med samma kursutbud. Undervisningen på distansprogrammet sker huvudsakligen via internet och du kan interagera med både kurskamrater och lärare via digitala plattformar. Distans­programmet innehåller 2–3 obligatoriska sammankomster per termin i Gävle och vid dessa tillfällen kan undervisningsmoment som laboration, fältarbete och workshop ingå.

Anmälningsinformation

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +
Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c eller Matematik D.

Ansökan

Start
Studieform
Studietid
Ansökan *
Hösttermin 2023
Distans
2023 - 2026

Antal platser: 15

Studieort: Gävle

Anmälningskod: HIG-19109

Undervisningsspråk: Svenska

Studietakt: Helfart

Urval: Betyg/Högskoleprov: 60/40 %

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Kontakt

Utbildningsledare

Zhao Wang
miljoingenjor@hig.se

Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)