Magister i logistik och innovationsledning 60 hp

Ständiga förbättringar och optimering är idag nödvändigt för att stå sig i den internationella konkurrensen. Inom programmet får du fördjupade kunskaper i industriell ekonomi och hur olika analys- och simuleringsverktyg kan skapa smidigare flöden. Samverkan och utveckling i olika skeden av processer är också viktiga inslag i utbildningen.

Strategier och metoder för hela leverantörskedjan

I dag har effektiva logistiksystem och strategisk styrning en alltmer viktig roll för lyckade affärer. Produktutveckling och leverantörssamverkan är några processer som är viktiga för långsiktigt konkurrenskraftiga försörjningskedjor. Det är bland annat dessa processer du kommer att fördjupa dina kunskaper inom.

Programmet vänder sig till både svenska och utländska studenter och undervisningen sker på engelska. Programmet förbereder dig för forskarstudier.

Anmälningsinformation

Förkunskapskrav
- Examen på grundnivå som omfattar minst 180 hp - 90 hp inom huvudområdet industriell ekonomi, inklusive ett examensarbete omfattande 15 hp. Engelska 6.

Urval
Högskolepoäng

Under rådande pandemi behöver vi minska antalet fysiska sammankomster. Det innebär att webbkamera kan komma att krävas oavsett vilken utbildning som läses. Det är examinator som avgör om tentamen ska ges med Zoom-övervakning. Du kommer att få information från din lärare om hur just din tentamen ska ges.
Läs mer om tentamen via Zoom under pandemin

 

Ansökan

Start
Studieform
Studietid
Anmälan *
Hösten 2021
Normal
2021 - 2022
Antal platser: 20
Studieort: Gävle
Anmälningskod: HIG-19710
Undervisningsspråk: Engelska
Studietakt: Helfart
Anmälan:
Hösten 2021
Normal
2021 - 2022
Antal platser: 20
Studieort: Gävle
Anmälningskod: HIG-19701
Undervisningsspråk: Engelska
Studietakt: Helfart
Anmälan:

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Maria Åstrand Swenneke Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2021-08-10
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)