Sök

Master i miljövetenskap - beslutsfattande för hållbar utveckling 120 hp

Vill du ta beslut som gör skillnad? I vår nya masterutbildning, som är på distans, får du fördjupade kunskaper inom miljövetenskap. Samtidigt blir du proffs på att fatta de beslut som krävs, för att vi ska närma oss ett hållbart samhälle.

Skaffa dig unika kunskaper

Miljökunskap är ett tvärvetenskapligt ämne där vi belyser miljöproblem från olika håll. I vårt masterprogram fördjupar vi oss inom tre områden:

  • miljöteknik – utformning och miljöbedömning av tekniska system
  • miljöpsykologi – miljö, beteende och psykologiska processer
  • social-ekologiska system – interaktionen mellan människor och ekosystem

Vi studerar hur dessa områden samspelar och kan användas för att ta fram beslutsunderlag för hållbar utveckling på olika nivåer i samhället. Det här är en unik kombination, som du endast hittar på Högskolan i Gävle. Hos oss spelar psykologin en viktig roll. Vi behöver förstå hur vårt beteende hindrar, men också är en förutsättning för en hållbar förändring av teknik och samhälle. I vårt masterprogram får du även avancerade kunskaper kring beslutsfattande och ledarskap.

Din examen

Målet är att du som avslutar programmet får en examen i huvudområdet miljövetenskap och har med dig:

  • Bred och djup kunskap inom ämnet miljövetenskap.
  • Strategier och verktyg för att göra skillnad, särskilt genom beslutsfattande på olika analysnivåer.
  • Förmåga att skapa skillnad mot ökad hållbarhet, inom både privat och offentlig sektor.
  • Förmåga att leda och organisera projekt.
  • Förmåga att bedöma miljöpåverkan från människor, objekt och system.
  • Generiska förmågor, särskilt att analysera, predicera, kritiskt granska, leda, fatta beslut samt göra utredningar och sammanställa information som ger stöd till beslutsfattare.

Många karriärvägar

Det finns en mängd framtida arbetsroller med koppling till miljö och hållbar utveckling. Både inom privat och offentlig sektor, även som konsult. Några vanliga tjänster är miljö/klimatstrateg, miljöcontroller, miljöhandläggare, miljöinspektör, miljösamordnare/koordinator, miljöutredare, miljö/hälsoskyddsinspektör, miljö-/hållbarhetschef och hållbarhets-/organisationsutvecklare.

Är du intresserad av forskning? Utbildningen är en perfekt grund för din akademiska karriär. En forskarutbildning ger dig möjlighet till fördjupning och specialisering. På Högskolan i Gävle bedrivs forskning om hållbar utveckling inom många spännande områden.

Världen behöver din kompetens

I takt med att vi ställs inför allt större miljöutmaningar så kommer också behovet av dig att öka. Miljö- och hållbarhetsfrågor har blivit strategiskt viktiga inom alltfler verksamheter. Din framtida arbetsplats kan vara hos såväl stora som medelstora företag, konsultbolag, organisationer eller inom offentlig sektor - både på lokal, regional, nationell och global nivå. Våra miljöproblem är globala, och det är även din arbetsmarknad.

Globala målen

Programmet har koppling till flera av FN:s globala mål. Det finns primärt koppling till mål 11, 12 och 13. Även sekundära kopplingar finns till mål 14-15 och 16-17.

Mer läsning om de globala målen:

Anmälningsinformation

Förkunskapskrav
För att vara behörig till programmet krävs examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng Särskild behörighet För att vara behörig till programmet krävs att studenten har fullgjort minst 60 högskolepoäng inom något av huvudområdena miljövetenskap, miljöteknik, teknik, psykologi, industridesign och naturresursförvaltning eller annat relevant huvudområde. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Urval
Högskolepoäng

Under rådande pandemi behöver vi minska antalet fysiska sammankomster. Det innebär att webbkamera kan komma att krävas oavsett vilken utbildning som läses. Det är examinator som avgör om tentamen ska ges med Zoom-övervakning. Du kommer att få information från din lärare om hur just din tentamen ska ges.
Läs mer om tentamen via Zoom under pandemin

 

Ansökan

Start
Studieform
Studietid
Anmälan *
Hösten 2022
Distans
2022 - 2024
Antal platser: 30
Studieort: Ortsoberoende
Anmälningskod: HIG-19709
Undervisningsspråk: Engelska
Studietakt: Helfart
Anmälan:
Hösten 2022
Distans
2022 - 2024
Ej öppen *
Antal platser: 30
Studieort: Ortsoberoende
Anmälningskod: HIG-19714
Undervisningsspråk: Engelska
Studietakt: Helfart
Anmälan:

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Maria Åstrand Swenneke Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2021-08-10
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)