Herobild

Samhällsplanerarprogrammet 180 hp

Var med och skapa framtidens hållbara samhällen och livsmiljöer! Du blir geograf eller samhällsplanerare med praktiska färdigheter inom GIS, 3D-visualisering samt fysisk planering. Du får kunskaper som samhället behöver inför den kommande klimatanpassningen.

Skapa framtidens hållbara samhällen och livsmiljöer

Om detta låter spännande, är Samhällsplanerarprogrammet ett självklart val för dig! Utbildningen har ett tvärvetenskapligt upplägg och leder till en kandidatexamen i geografi eller samhällsplanering. Du får lära dig att analysera samhällets och naturlandskapets processer, skapa översiktsplaner och detaljplaner samt gestalta och visualisera dina idéer digitalt. Utbildningen har ett stort fokus på hållbar utveckling, bland annat studerar vi hur urbana miljöer och grönområden bör utformas utifrån sociala, ekonomiska och miljömässiga perspektiv.

Geografiska informationssystem (GIS)

Jämfört med andra liknande utbildningsprogram i Sverige karaktäriseras Samhällsplanerarprogrammet i Gävle av det praktiska användandet av geografiska informationssystem (GIS), geovisualisering och framtagandet av planer. Vår lokalisering i Gävle, Nordens GIS-huvudstad, ger dessutom stora möjligheter till givande samarbeten med lokala, regionala och nationella aktörer för att arbeta med aktuella problemställningar inom ämnet.

Goda möjligheter till utlandsstudier

Om du vill läsa utomlands under din utbildning kan du studera vid flera internationella lärosäten, till exempel i Tyskland, Tjeckien, Kanada och USA. Du kan under dina studier även välja till en praktikkurs, där du som student får komma ut på en arbetsplats och lära dig mer om din framtida yrkesroll.

Planera för en framtid i Sverige eller utomlands

Det är populärt att genomföra examensarbetet i samarbete med ett företag, en kommun eller statlig myndighet. Detta ger dig nyttiga erfarenheter och en fot in i yrkeslivet. Efter utbildningen är du attraktiv på arbetsmarknaden med gott om möjliga karriärvägar. Samhällsplanerare och geografer med goda GIS-kunskaper efterfrågas av kommuner, länsstyrelser, myndigheter samt av konsultföretag och intresseorganisationer, både i Sverige och internationellt. Vill du fördjupa dina kunskaper ytterligare kan du studera vidare på magister- och masternivå.

Anmälningsinformation

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet + Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2. Eller: Matematik B, Samhällskunskap A

Urval
Betyg/Högskoleprov: 60/40 %

Ansökan

Start
Studieform
Studietid
Anmälan *
Hösten 2020
Normal
2020 - 2023
Antal platser: 35
Studieort: Gävle
Anmälningskod: HIG-19123
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Helfart
Anmälan:

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Maria Åstrand Swenneke Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2019-12-16
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)