Sök

Masterprogram i arbetshälsovetenskap 120 hp

Vill du jobba med framtidens arbetshälsa? Idag arbetar många hemifrån, äldre måste stanna längre i arbetslivet och sjukskrivningar på grund av stress fortsätter att stiga. Med en strategisk utbildning inom arbetshälsovetenskap kan du se helheten och ta dig an många viktiga utmaningar.

Ett hållbart arbetsliv

Vårt arbete är en stor del av livet och påverkar hur vi mår. Som arbetshälsovetare fokuserar du på ett viktigt område för folkhälsan. Du jobbar med ett hållbart arbetsliv; hållbarhet är viktigt då arbetslivet påverkar vårt mående även när vi blir äldre.

Programmet på Högskolan i Gävle är unikt. Här fokuserar vi på hälsa i arbetslivet, som i sin tur kan påverka arbetsprestation, kvalitét, säkerhet och produktivitet. Ämnet är brett och du får arbetshälsovetenskap och arbetsmiljöfrågor belyst från olika håll. Både lärare och studenter bidrar till denna bredd, då de flesta har olika bakgrund och erfarenhet. Arbetslivet är i ständig förändring. Här blir du alltid uppdaterad, eftersom vi har ett nära samarbete med högskolans forskning.

Bred och flexibel utbildning

I programmet får du kunskaper som är användbara i arbete med personal- och arbetslivsfrågor i företag och organisationer. Som hur människan reagerar på fysisk och psykisk belastning och hur vi kan förebygga arbetsskador. Du får också fördjupa dig i vilka arbetsmiljörättsliga regler som gäller och hur arbetet kan organiseras för att medarbetarna ska må bra.

Programmet passar även dig som bor på annan ort, eller kanske jobbar deltid. Du läser på distans och kan välja mellan hel- eller halvfart. Det går även att avsluta efter halva studietiden och få en magisterexamen.

Ditt framtida yrke

Efter programmet kan du arbeta med personal-, arbetslivs- och arbetsmiljöfrågor i företag och organisationer av olika storlek. Dina arbetsuppgifter kan därför variera. Från att åtgärda risker i arbetsmiljön till att arbeta strategiskt med organisatoriska och sociala arbetsmiljöfrågor. Du kan jobba inom företagshälsovård, som arbetsmiljökonsult, som stöd till ledningen i arbetsmiljöfrågor, processledare eller inom HR.

Programmet ger också grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå. Vid Högskolan i Gävle finns till exempel forskarutbildning inom hälsofrämjande arbetsliv.

Arbetsmarknad

Det finns behov av personal som har uppdaterad kunskap om systematiskt arbetsmiljöarbete. Behovet ser inte ut att minska. Företag och organisationer behöver kompetensen för att skapa en hållbar arbetsmiljö som tilltalar både befintlig personal och nya medarbetare.

Allt fler arbetsgivare känner till hur viktigt det är att fokusera på social hållbarhet.

En god arbetshälsa ger en konkurrensfördel, både för att rekrytera och behålla personal. Många ser även kopplingen till prestation och kvalitet. Om medarbetarna mår bra så presterar de bättre. Dessutom har vi ett arbetsliv i förändring. Detta innebär många spännande uppdrag för framtidens arbetshälsovetare.


Anmälningsinformation

Förkunskapskrav
- Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng - 30 hp inom något av ämnena medicin, psykologi, idrott, friskvård, folkhälsovetenskap, pedagogik, omvårdnadsvetenskap, rehabilitering, ledarskap, organisation och styrning eller annat adekvat ämne. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Urval
Högskolepoäng

Under rådande pandemi behöver vi minska antalet fysiska sammankomster. Det innebär att webbkamera kan komma att krävas oavsett vilken utbildning som läses. Det är examinator som avgör om tentamen ska ges med Zoom-övervakning. Du kommer att få information från din lärare om hur just din tentamen ska ges.
Läs mer om tentamen via Zoom under pandemin

 

Ansökan

Start
Studieform
Studietid
Anmälan *
Hösten 2022
Distans
2022 - 2024
Ej öppen *
Antal platser: 20
Studieort: Gävle
Anmälningskod: HIG-19320
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Helfart
Anmälan:
Hösten 2022
Distans
2022 - 2026
Ej öppen *
Antal platser: 10
Studieort: Gävle
Anmälningskod: HIG-19319
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Halvfart
Anmälan:

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Maria Åstrand Swenneke Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2021-11-16
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)