Herobild

Kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz 60 hp

Är du sjuksköterska med examen från land utanför EU/EES och Schweiz? Vill du arbeta som sjuksköterska i Sverige?

Vårterminen 2020 startar Högskolan i Gävle en kompletterande utbildning för dig som är sjuksköterska med examen från länder utanför EU/EES/ Schweiz. Utbildningen omfattar ett års heltidsstudier (60 högskolepoäng) och innehåller både teoretiska och verksamhetsförlagda studier.

Utbildningen

Genom utbildningen får du färdigheter och kunskaper som motsvarar de krav Socialstyrelsen ställer för att utfärda svensk sjuksköterskelegitimation.

Denna kompletteringsutbildning med en kombination av teori och verksamhetsförlagda studier ger dig insikter, förståelse och kunskaper för att arbeta som sjuksköterska i Sverige. Utbildningen bygger på dina tidigare studier.

Så här får du svensk sjuksköterskelegitimation

Anmälan inför vårterminen 2020

Du ansöker till utbildningen mellan den 16 september och 15 oktober på antagning.se
Senast den 18 oktober ska du även bifoga:

  • meritförteckning - kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen
  • handlingar som styrker din behörighet
  • övriga meriter du vill åberopa.

Läs noggrant igenom instruktionerna i meritförteckningen för hur du ska styrka dina meriter.

Observera att sista dag för att styrka avgiftsfrihet alternativt betala anmälningsavgift (anmälnings- och studieavgift för sökande utanför EU/EES och Schweiz) är den 18 oktober. För information om anmälnings- och studieavgifter, se antagning.se 

Anmälningsinformation

Behörighetskrav
- Avslutad eftergymnasial sjuksköterskeutbildning från land utanför EU/EES samt Schweiz - Av Socialstyrelsen utfärdat beslut om utredning i form av kunskapsprov för sjuksköterskor - Godkända kunskaper i svenska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för grundnivå, Svenska B eller Svenska 3, med lägst betyget godkänd/E.

Urval
Särskilt urval

Mer om urval

Om det finns fler behöriga sökande till utbildningen än platser, måste ett urval göras bland behöriga sökande.

Urval till utbildningen sker i två steg.

  1. Samlad kvalitativ bedömning av tidigare utbildning samt arbetslivserfarenhet
  2. Intervju

 

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Om du är folkbokförd i Sverige och har svenskt personnummer behöver du inte styrka att du är avgiftsbefriad. Sökande från övriga EU/EES-länder måste däremot bifoga handlingar som styrker medborgarskap.

För att avgöra om du är avgiftsskyldig eller inte, läs mer på antagning.se

 

Ansökan

Start
Studieform
Studietid
Anmälan *
Våren 2021
Normal
2021 - 2022
Ej öppen *
Antal platser: 10
Studieort: Gävle
Anmälningskod: HIG-29321
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Helfart
Anmälan:

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2020-06-05
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)