22

APR 2024

kl. 13.00-16.30

Workshop: Hur kan vi tillsammans förhindra att barn hamnar i kriminella nätverk?

Välkomna till ett uppföljande workshop kring temat: Hur kan vi samverka på nya sätt för att förebygga att ungdomar dras in i kriminella nätverk?

Workshopen är en fördjupande uppföljning till den som tidigare arrangerades i oktober 2023. Syftet med denna workshop är att med utgångspunkt i pågående samverkansarbete vidareutveckla konkreta samverkansformer som kan förebygga att unga killar och tjejer dras in i kriminella nätverk.

Datum: Måndag 22 april
Tid: 13.00-16.30
Plats: DoSpace, Drottninggatan 18

Workshopen riktar sig i första hand till verksamheter i Gävle och Sandviken som arbetar med ungdomar som är i gränslandet att dras in i kriminella gäng, dvs inte redan kriminellt belastade utan de som är i gränszonen att gå in i miljön. Den vänder sig till representanter på olika nivåer inom både förvaltningar och politiska nämnder/församlingar i kommuner och region samt från civilsamhällets organisationer.

Frågeställningar som kommer att diskuteras

  • Hur är läget idag?
  • Hur är samverkanklimatet idag?
  • Vad finns idag som fungerar och kan byggas vidare på?
  • Vad behöver utvecklas vad gäller samverkan? Hur kan det konkret göras?
  • Vilka beslut behöver tas för att skapa en tydlig riktning för det förebyggande arbetet?
  • Vilken forskning behövs?

Denna workshop genomförs i samverkan mellan Arena för social kunskapsutveckling, forskningsprogrammet Urban Commons, samverkansgrupp för socialt hållbar stadsutveckling, samt forskningsprogrammet Brottslighet, hälsa och välfärd.

Tid och plats

22 apr 2024

13.00

DoSpace, Drottninggatan 18

Arrangeras av

Högskolan i Gävle

Lägg till i min kalender

Sidan uppdaterades 2024-04-10