31

MAJ 2024

kl. 09.00-12.00

Disputation Denice Högstedt

Denice Högstedt, doktorand inom ämnet vårdvetenskap, försvarar sin doktorsavhandling vid Högskolan i Gävle.

Avhandlingens titel: Internationally educated nurses’ inclusion in Swedish working life - The recertification process and the first year working as a nurse in Sweden

Huvudhandledare: Professor Maria Engström, Högskolan i Gävle

Biträdande handledare: Med. Dr. Elisabet Eriksson, Högskolan i Gävle; Docent Inger Jansson, Göteborgs universitet.

Opponent: Professor Karin Blomberg, Örebro universitet

Betygsnämnd: Docent Emina Hadziabdic, Linnéuniversitetet; Docent Maria Skyvell Nilsson, Högskolan Väst; Professor Jörg Werner Kirchhoff, Østfold University College

Reserv: Professor Hans Richter, Högskolan i Gävle

Disputationsaktens ordförande: Professor Annika Nilsson, Högskolan i Gävle.

Datum: 31 maj 2024
Tid: 09.00
Plats: 13:111 Stora Jadwigasalen

Välkomna!

Tid och plats

31 maj 2024

09.00

13:111 Stora Jadwigasalen

Lägg till i min kalender

Sidan uppdaterades 2024-05-21