Fem egenskaper som gjort Greta Thunberg till en ledare

Genom att djupstudera artiklar från stora tidningar i Sverige och andra länder har Komalsingh Rambaree och Nessica Nässén, forskare i socialt arbete vid Högskolan i Gävle, identifierat egenskaperna de tror är orsakerna till fenomenet Greta Thunberg.

Greta Thunberg vid Bristol Youth Strike.

Stora ansträngningar har gjorts av politiska ledare över hela världen för att förhindra ytterligare klimatförändringar och utveckla hållbara lösningar. Motstridiga politiska ståndpunkter inför de komplexa problemen har dock begränsat effektiviteten hos föreslagna lösningar.

Under de senaste åren har Greta Thunberg klivit fram som en stor talesperson i miljöfrågor och mobiliserat människor världen över för att agera mot klimatförändringarna och hon förkroppsligar fem egenskaper som är typiska för moralisk auktoritet.

– Greta Thunberg har fått en otrolig uppmärksamhet, men det har inte skrivits så mycket om vad det är som gör att hon valts som en ledare utan mera, vad är positivt och negativt med henne och är hon bra eller dålig? Så vad är det hon har, vad har Greta?

Forskarna kunde se fem tydliga egenskaper som Greta har och som har gjort henne till en ledare:

 1. Hon uppoffrar sitt eget liv och sin egen bekvämlighet för en sak större än henne själv och hon uppoffrar utan att ha ett egenintresse eller för att vinna förmåner.
  - När hon uppoffrar saker som har direkt positiv effekt på den naturliga miljön då tenderar människor att lyfta henne högre.

 2. Hon är tillitsfull, flyttar fokus från henne själv, ber inte människor att lita på henne utan hon ber dem lita på vetenskapen och det ger tillit.
  - Hon lever som hon lär och hon är konsekvent vilket skapar tillit.

 3. Hon visar tapperhet och mod, vågar utmana och det är ett tydligt karaktärsdrag hon har som många dras till.
  - Hon står kvar när hon får motstånd med en jobbig sak att propagera för.

 4. Hon ger hopp, de flesta som följer henne är unga och för dem är att vara kändis och influencer stort. Det blir en dominoeffekt, hon blev känd och hon blir ännu mera känd för att hon är känd och följs därför av ännu flera.
  - Det är så mycket status bland unga i den position hon är i just nu. De känner självklart att om hon blir hörd så kan även de bli hörda.

 5. Hon skapar tillhörighet, den yngre generationen har alltid haft ett behov av att ha en identitet, ett sammanhang och en tillhörighet. I det globaliserade mångkulturella samhället blir också en sådan som Greta en möjlighet för alla att inkluderas i.
  - Det spelar ingen roll var man kommer ifrån, alla kan enas under Greta. Därmed ger det en kollektiv identitet som särskilt appellerar till unga.

Nessica lägger till att Greta också skapar en syndabock, då hon skyller på politiska ledare och stora multinationella företag, något som gör budskapet lättare att till sig för anhängarna som då slipper känna egen skuld.

- De kan följa Greta Thunberg och vara arga och peka finger. Att skapa ett rätt och fel och en syndabock, är en strategi som många ledare använder sig av, även Greta Thunberg.

Kritiska röster menar även att det kanske inte bara handlar om att hon är en bra ledare med en bra moralisk auktoritet. De frågar sig vad Gretas bakgrund som ung priviligierad vit kvinna betytt och nämner att andra aktivister, till exempel från Afrika, var före henne. Eller det faktum att hon har röststarka föräldrar som är engagerade och är beredda att stötta henne.

Detta kan man vända på förstås, hur mycket av kritiken hon får beror på att hon är en arg ung kvinna? Jag tror att det här är den typ av ledare vi behöver i framtiden och därför blir det så viktigt att titta på, säger Nessica Nässén.

Text: Douglas Öhrbom
Foto: TT/Adrian Sherratt

Kontaktperson

Nessica Nässén

Adjunkt i socialt arbete

Komalsingh Rambaree

Universitetslektor

Kontakta Komalsingh Rambaree vid frågor rörande forskningsprojektet eller läs mer om hans forskning och se hans publikationer i forskarpresentationen.

Sidan uppdaterades 2024-05-13