Medarbetare om att jobba flexibelt: "Lätt att man känner en skuld"

En ny undersökning visar att den stora utmaningen vid flexibelt arbete är att skilja på jobb och fritid.
– Gränssättningen är det verkligt svåra, att man jobbar för mycket och kollar mailen på kvällen utan att räkna det som arbetstid, det finns mycket vi kan förbättra, säger Sofie Bjärntoft som forskar om flexibelt arbete vid Högskolan i Gävle.

Kvinna framför dator

Undersökningen visar att organisationen har ett stort ansvar för att medarbetarna ska få ett bra flexibelt arbete.

Gruppintervjuer med medarbetare som arbetar flexibelt gav forskarna i Gävle konkreta förslag om hur man kan skapa en god arbetsmiljö. Förslag som sedan fördelades efter vem som har ansvaret; organisationen, gruppen eller individen.

Fokuset på hur organisationen behöver anpassa sig är nytt, tidigare har man tittar mer på individen, och att det handlar om konkreta förslag för förbättring, säger Sofie Bjärntoft.

Arbetsgivare: En chef som kan anpassa ledarskapet

Diagram

Fler åtgärdsförlag ger större bubblor. Den absoluta merparten förslag berörde organisationen och handlade i huvudsak om ledarskap.

Lätt att man känner en skuld

Medarbetarna önskar att chefen:

  • Ger instruktioner om när och var man förväntas jobba
  • Hör av sig mer och återkopplar tydligt, inte bara arbetsrelaterat
  • Bidrar till gruppklimatet, får gruppen att arbeta ihop och tillsammans

Organisationen behöver en delad vision och riktlinjer kring hur man kan använda flexibelt arbete och också att chefen anpassar det till gruppen och förmedlar till gruppen att man jobbar på gruppnivå.

- Arbetsgivaren måste tydliggöra vilka tider man får jobba och när och hur ofta man förväntas vara på plats. Och organisationen ge stöd och utbildning till chefer för att utveckla och anpassa sitt ledarskap till flexibelt arbete.

- Det var inte klart uttalat utan verkade bero lite på chefen om man fick jobba på distans och hur ofta man behövde vara på plats.

Stöd till gränssättning

Viktigt är att ge stöd så att medarbetarna kan hitta strategier för hur de kan sätta gränser mellan arbete och privatliv. Annars finns en risk att det blir ett gränslöst arbete som saknar den viktiga återhämtningen.
– Chefen behöver hjälpa till att sätta gränser mellan arbete och fritid genom regelbundna avstämningar med medarbetarna.

  • Gemensamma regler för tillgänglighet
  • Öppen dialog i gruppen om hur man vill jobba flexibelt

Gruppen behöver ta initiativ för att skapa en god gemenskap och en strategi med tydliga förväntningar om tillgänglighet.
- Till exempel använda Skype, Teams, eller Outlook för att kommunicera när man arbetar. Att veta när kollegan jobbar eller blir tillgänglig är också ett bra sätt att minska stressen.

Det måste vara ok inom gruppen jobba flexibelt på distans utan att det skapar dåligt samvete eller att det blir negativ stämning i gruppen.

- Om någon gick tidigare nån dag, men sedan jobbade ikapp det på kvällen då kände denne lätt en skuld och ett behov av att förklara sig. "Det känns som att folk tror att man inte jobbar".

Individen: Själv ta ansvar för sitt mående

  • Själv ta initiativ för bättre arbetsmiljö
  • Försöka sätta gränser inte jobba på ledig tid
  • Ta tid för återhämtning

En nyckel är att själv ta initiativ för sin arbetsmiljö, till exempel lyfta förslag till gruppen eller chefen och sätta egna gränser för att få tid till återhämtning.

- Ofta kan det handla om förväntningar på sig själv att vara tillgänglig och jobba mer, snarare än förväntningar från chefer och kollegor.

Inte jobba på ledig tid

Gränssättningen ser Sofie Bjärntoft som det verkligt svåra med att arbeta på distans, att man jobbar för mycket, till och med kollar mailen på kvällen utan att räkna det som arbetstid.

  • Jobba inte på ledig tid, använd till exempel kalendern för att schemalägga arbetstiden och även pauser. Då har man också koll på hur mycket man jobbar och att det finns tid för den viktiga återhämtningen, säger Sofie Bjärntoft.

Om studien

Studien är ett samarbete mellan Trafikverket och Arbetshälsovetenskap vid Högskolan i Gävle för att undersöka för- och nackdelarna med flexibelt arbete.

Mer läsning:

Programmet om flexibelt arbete vid Högskolan i Gävle Länk till annan webbplats.

Vetenskaplig artikel:
A Participatory Approach to Identify Key Areas for Sustainable Work Environment and Health in Employees with Flexible Work Arrangements Länk till annan webbplats.

Relaterade läsning

Kontaktperson

Sofie Bjärtoft

Doktorand inom arbetshälsovetenskap vid Högskolan i Gävle

Sidan uppdaterades 2024-02-12