Svend Erik Mathiassen invald i Fortes styrelse

Den 1 januari valdes Svend Erik Mathiassen, professor i belastnings­skadeforskning vid Högskolan i Gävle in som en av tio ledamöter i Fortes styrelse.
– Det är en fjäder i hatten både för mig själv och för Högskolan, säger Svend Erik. För Högskolan i Gävle betyder hans tillträde som styrelseledamot att Högskolans position som ett ledande lärosäte inom arbetslivsforskningen får ytterligare stöd.

Svend Erik Mathiassen, Högskolan i Gävle.

Svend Erik Mathiassen, Högskolan i Gävle.

Kan jämföras med ett presidentval

Forte, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, väljer ledamöter till sin styrelse vart tredje år och det har varit en lång process. Enligt Svend Erik kan det jämföras med ett presidentval i USA. Först är det en elektorsförsamling på drygt 100 personer, sedan arbetar valberedningen fram ett förslag till nya ledamöter som jobbar över hela Sverige, även med sådant som inte har med arbetsmiljön att göra.

– Så man blir synad ordentligt så att kandidaterna blir de bäst lämpade för rollen, säger Svend Erik. Elektorerna ska sedan rösta om valberedningens förslag. Kollegorna Gunnar Bergström och David Hallman har på ett bra sätt hjälpt till att bädda för valet av Svend Erik. De har medverkat i processen som elektorer, som ordinarie och ersättare. Gunnar lyckades även att ta sig in i valberedningen där Svend Erik föreslogs till styrelsen.

Forte är en av Högskolan i Gävles viktigaste finansiärer

Forte är sedan många år en av Högskolan i Gävles viktigaste finansiärer, bland annat genom ett 10-årigt anslag för Fortecentret Kroppen i arbete – från problem till potential, och två stora pågående program-anslag om Flexibelt arbete och Inkluderande arbetsliv.

– Det faktum att Svend Erik blivit invald i Fortes styrelse är en kvalitetsstämpel för Högskolan i Gävle och den forskning som Svend Erik lett under många år inom Arbetshälsovetenskap, säger prorektor Lars Bengtson.

– Med Svend Erik förstärks Fortes styrelse med en mycket kompetent forskare som tydligt visat värdet av den forskning som görs på högskolor, samtidigt som det manifesterar Högskolan i Gävles ledande position inom arbetslivsområdet, fortsätter Lars Bengtson.

Tiden känns rätt

– Jag har funderat länge på om tiden var mogen och nu kändes det rätt, säger han och avslutar med att det här är en rolig och spännande uppgift, inte bara för honom utan för Högskolan också. Nu börjar arbetet med att få koll på hur man kan agera i Fortes styrelse för Svend Erik. Jag får ju börja ödmjukt, även om jag har ganska bra koll på vad Forte gör, och vilket uppdrag de har från regeringen, säger han.

Den här artikeln publicerades ursprungligen 2022-01-28 på Högskolans tidigare webbplats.

Sidan uppdaterades 2024-02-12