Nytt labb ska lära forskarna ventilera bort covid

Tillsammans med japanska forskare har vi utvecklat en helt ny teori för hur spridning av smittämnen sker inom och mellan rum och även hur man kan ventilera bort dem, säger Alan Kabanshi, forskare inom energisystem vid Högskolan i Gävle.

Stol i ett slutet rum.

Unikt rum för att spåra luftburna partiklars överföringsvägar och spridning inomhus. Foto: Elisabet Linden

Alan Kabanshi

Alan Kabanshi

Dagens byggnader och ventilationssystem är inte byggda för att skydda mot spridning av luftburna smittämnen, och erfarenheten av den nuvarande pandemin är att många blir smittade inomhus i sina hem eller på arbetsplatser, enligt Alan Kabanshi.

- Vi har upptäckt att spridning av smittämnen minskar då luftströmningsmönstret ändras och kommer nu att undersöka vilken effekt man kan få av att bygga om och komplettera befintlig ventilation, säger Alan Kabanshi.

Forskarna ska också utveckla en förbättrad modell för att uppskatta risken att bli smittad, då dagens modeller är för okänsliga för att göra en sådan uppskattning.

Labbet avslöjar var du blir smittad

- I vårt lab kan vi även registrera vilken väg smittämnet tar mellan den smittande personen och ut i olika delar av byggnaden och genom att vi får kännedom om spridningsvägarna kan vi identifiera zoner där man kan bli smittad.

Förutsättningen är det helt nya synsätt på hur borttransport och spridning av föroreningar sker inom och mellan rum, som forskarna i Gävle utvecklat tillsammans med japanska forskare från universiteten i Kasuga och Saitama.

- Erfarenheterna från pandemin kan medföra framtida krav på pandemianpassat byggande och vårt projekt kommer också att kunna bidra till utformningen av sådana byggnader, säger Alan Kabanshi.

Formas, ett statligt forskningsråd för hållbar utveckling, beviljar Alan Kabanshi, tillsammans med professor Mats Sandberg och forskningsingenjörerna Elisabet Linden och Leif Claesson, fyra miljoner kronor för forskning om hur ventilation kan minska luftburna infektioner inomhus. Forskarna ska även utveckla en förbättrad modell för att bedöma smittrisker samt bidra till ny kunskap om hur man kan bygga hus anpassade till pandemier.

Kontaktperson

Alan Kabanshi, profilbild

Alan Kabanshi

Lektor energisystem

Sidan uppdaterades 2024-02-12