Pelle Matton blir hedersdoktor vid Högskolan i Gävle

Pelle Matton har, i ett långt samarbete med Högskolan, varit en drivande kraft i ett mycket framgångsrikt arbete mot mobbning i skolorna. Ett arbete som prisats av Brottsförebyggande rådet och som också ledde till att han röstades fram till Årets Gävlebo.

Pelle Matton

Pelle Matton utses till hedersdoktor vid Högskolan i Gävle.

Med hjälp av den mycket uppmärksammade Gävlemodellen, som utvecklats av Högskolan i Gävle, Utbildning Gävle och Brottsförebyggarna i Gävle, har Gävle kommun fått ned andelen mobbade i skolorna med 40 procent jämfört med riket som helhet.

Pelle säger att han som ung lärare i slutet på -70 talet såg att det fanns elever som blev väldigt illa behandlade. De var ofta dubbelt utsatta därför att inga kamrater vågade umgås med dem och de kunde bli helt ensamma i en skola med 700 elever.

Då är det helt avgörande att vuxna står upp för dem, jag har också sett vilken skillnad skolan kan göra om vi står upp och vågar kliva fram. Det är inte omöjligt - det går!, säger Pelle Matton.

Ur Högskolans motivering:

"Pelle Matton utses till hedersdoktor vid Högskolan i Gävle för sitt engagemang och betydande insatser för att minska mobbning och kränkningar i svenska skolor, särskilt genom sitt arbete med att utveckla och implementera den s.k. Gävlemodellen.

Pelle Matton har varit väldigt viktig för modellens framgång och har därmed starkt bidragit till att forskningsresultat kommer till nytta för att utveckla ett bättre skolklimat."

Läs hela motiveringen Pdf, 122.9 kB.

"Jag är väldigt stolt och hedrad över den här utnämningen och jag har under alla år uppskattat samarbetet med Högskolan, denna spännande symbios mellan praktiken och den akademiska världen," säger Pelle Matton när han får beskedet.

Ylva Fältholm rektor vid Högskolan i Gävle, kommenterar utnämningen av Pelle Matton.

– Detta är ett så fint exempel på när forskning vid Högskolan gör en skillnad i samhället. Det tålmodiga och framgångsrika arbetet för att barnen ska få en skoltid fri från kränkningar, där Pelle Matton varit en outtröttlig inspiratör, förtjänar all vår respekt, säger Ylva Fältholm, rektor vid Högskolan i Gävle.

Promoveringen sker vid en ceremoni i Lilla Gasklockan i samband med Akademisk högtid 22 april 2022.

Text: Douglas Öhrbom

Hedersdoktorat är en tradition som förekommer vid svenska högre lärosäten. En utmärkelse som uttrycker lärosätets uppskattning av framstående insatser inom något av dess verksamhetsområden.

Sidan uppdaterades 2024-02-12