Högskolan i Gävle i stor EU-satsning för att minska matsvinnet

EU/Horizon 2020 satsar 60 miljoner kronor i projektet "Från farm till gaffel", där sju utvalda lärosäten i Europa ska samarbeta för att minska matsvinnet.

Grönsaker, frukt och bröd.

Idag finns ett matsvinn bara i Europa på 88 miljoner ton årligen till en kostnad av 143 miljarder euro. Globalt handlar det om 8-10 procent av alla utsläpp av växthusgaser och som en viktig del i kampen för klimatet har FN därför som mål att halvera matsvinnet till 2030.

Huvudidén med projektet "Från farm till gaffel" är att ta fram vetenskapligt grundade verktyg för att kunna fatta bättre beslut när det gäller försörjningskedjorna för matproduktion och konsumtionsmönster. Forskarnas modeller ska sedan under fyra år testas i tre städer, Bollnäs i Sverige, Graz i Österrike och Valencia i Spanien.

Rodrigo Lozano

Rodrigo Lozano

Det forskarna i Gävle specifikt ska undersöka är hur man kan leda en förändring, strategier för förändring, vilka motiv människor har för att förändras, men också vilka barriärer mot förändring som finns.

– Så vi kommer att undersöka det som driver förändring och vad som blockerar förändring och hur man kan överkomma det som blockerar förändring, säger Rodrigo Lozano.

Unikt samarbete

Skalan på samarbetet och kombinationen med medarbetare från tekniska discipliner, som jordbruksingenjörer, forskare från universiteten, företagsledare, förändringsledare och advokater, men också utbildningscentra som det i Hälsingland är unik, hävdar Rodrigo.

Maria Barreiro Gen

Maria Barreiro Gen

– Vi måste närma oss matsvinnet från flera discipliner och vi har också företag med så det blir ett mycket bredare samarbete och mycket mera intressant.

  • För oss på Högskolan i Gävle är det så värdefullt att vi får denna möjlighet att testa våra idéer i samarbete med Hälsinglands utbildningsförbund, som vi haft ett fint samarbete med flera gånger tidigare, säger Rodrigo Lozano, som tillsammans med Maria Barreiro Gen leder arbetet från Högskolan i Gävle.

I det europeiska projektet, "Från farm till gaffel", som beviljats 60 miljoner kronor av EUs forskningsprogram Horizon 2020 ingår 21 partners från sju länder, Grekland, Nederländerna, Norge, Portugal, Spanien, Sverige och Österrike.

Med målet ett rättvist, miljövänligt livsmedelssystem från produktion till konsumtion.

Text: Douglas Öhrbom
Foto Rodrigo Lozano: Anna Sällberg

Kontaktpersoner

Rodrigo Lozano, profilbild

Rodrigo Lozano

Professor i organisatorisk hållbarhet

Maria Barreiro Gen

Universitetslektor i organisatorisk hållbarhet

Sidan uppdaterades 2024-02-12