Ny påbyggnadsutbildning ger lärarexamen på ett år

En ny utbildning gör det möjligt att bygga på en tidigare examen och få en lärarexamen efter ett års studier. Vid Högskolan i Gävle kan man läsa till ämneslärare i engelska eller matematik med start redan i höst. Ansökan till höstens utbildningar öppnar idag 15 mars.

Högskolan i Gävle

Det nya lärarutbildningen startar i höst vid Högskolan i Gävle.

Regeringen har gett tio lärosäten, däribland Högskolan i Gävle, ett uppdrag att anordna en försöksverksamhet med kompletterande pedagogisk utbildning som leder till grund-eller ämneslärar­examen. Syftet är att få fler behöriga och legitimerade lärare i skolan genom att möjliggöra för en bredare målgrupp av personer med en tidigare examen från universitet eller högskola att studera till lärare genom en kompletterande pedagogisk utbildning.

Examen krävs

Denna höst erbjuder Högskolan i Gävle utbildningen med inriktning mot en ämneslärarexamen. Nästa höst planerar Högskolan att även erbjuda utbildningen med inriktning mot en grundlärarexamen för årskurs 4-6.

Kompletterande pedagogisk utbildning 60 hp innebär två terminers studier. På Högskolan i Gävle går det att söka till ämneslärare i engelska eller matematik med inriktning mot gymnasiet eller mot årskurs 7-9.

För att vara behörig till utbildningen för ämneslärare i engelska krävs en kandidatexamen eller examen i engelska på avancerad nivå. För att läsa till lärare i matematik krävs en ämnesexamen i matematik, alternativt en högskoleingenjörsexamen eller civilingenjörsexamen.

– Det här är en bra chans för dem som vill använda sina kunskaper på ett nytt sätt. Vi ser framför oss att de som söker kanske vill skola om sig och få en nystart på sitt yrkesliv, säger Ingrid Nordqvist, utbildningsansvarig på Högskolan i Gävle.

Stor lärarbrist

Totalt finns i höst 24 platser på den nya utbildningen vid Högskolan i Gävle, som ges på distans.

– Vi är i ett läge där lärarbristen är mycket stor på skolorna i länet. Därför hoppas vi att många tar chansen att söka, säger Ingrid Nordqvist.

Utöver de ordinarie lärarutbildningarna finns sedan tidigare ytterligare en påbyggnadsutbildning för den som vill utbilda sig till ämneslärare, kallad Kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp, vilket innebär ett och ett halvt års studier.

För att vara behörig krävs minst 90 hp relevanta ämnesstudier inklusive ett självständigt arbete. Även den här utbildningen ges på distans. Ansökningsperioden till höstens utbildningar inleds 15 mars och stänger 19 april.

FAKTA:

Det finns nu två program att söka för den som tidigare studerat på högskola eller universitet och vill utbilda sig till lärare.

  • Kompletterande pedagogisk utbildning 60 hp (KPU60) innebär två terminers studier, och på Högskolan i Gävle kan man läsa till ämneslärare i engelska eller matematik i årskurs 7-9 alternativt på gymnasienivå.
  • Med Kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp (KPU90) går det på Högskolan i Gävle att läsa till lärare i biologi, engelska, fysik, geografi, historia, kemi, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap, svenska, svenska som andraspråk och teknik. Utbildningen är på tre terminer.

Kontaktperson

Ingrid Nordqvist

Utbildningsledare för ämneslärarprogrammet och KPU

Sidan uppdaterades 2024-02-12